Thảm dệt tay Richfloor

Thảm dệt tay Richfloor không những nổi tiếng tại Việt Nam mà còn các nước trong khu vực. Richfloor sản xuất và cung cấp hàng ngàn m2 thảm dệt tay mỗi năm cho các dự án khách sạn trên toàn quốc và xuất khẩu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét